Reference

U gotovo 20 godina poslovanja tvrtka je stekla velik broj poslovnih suradnika u privatnom i javnom sektoru surađujući na raznim projektima.

Za naručitelja Grad Veliku Goricu
- Parcelacijski elaborat prema lokacijskoj dozvoli za pješačko-biciklističku stazu od Velike Gorice do jezera Čiče
- Parcelacijski elaborat prema rješenju o utvrđivanju građevne čestice i geodetski projekt za zatvoreni bazen u Velikoj Gorici
- Geodetski elaborat snimke izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Ulica kneza Porina
- Posebna geodetska podloga i geodetski elaborat nepotpunog izvlaštenja za pješačko-biciklističku stazu od Velike Gorice do groblja Kušanec i biciklističke staze od groblja Kušanec do Male Bune
- Geodetski radovi za projektiranje novog groblja u Velikoj Gorici

Za naručitelja Grad Sisak
- Geodetski nadzor prometne i komunalne infrastrukturne mreže u Komunalnoj zoni grada Siska
- Parcelacijski elaborat prema lokacijskoj dozvoli za formiranje građevinskih čestica u Komunalnoj zoni grada Siska
- Parcelacijski elaborati za parkirališta u ulici Ivana Meštrovića
- Geodetski nadzor na izgradnji produžetka ulice Ivana Bakra, ulice Augusta Augustinčića, ulica dr. Antuna Starčevića

Za naručitelja PPS Galeković
- Geodetski snimak izvedenog stanjatvornice parketa u Mraclinu
- Geodetski elaborati za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama za tvornicu parketa u Mraclinu
- Parcelacijski elaborat prema rješenju o utvrđivanju građevne čestice za tvornicu parketa u Mraclinu

Za naručitelja Eurco d.d.
- Geodetski radovi na izgradnji cjevovoda odvodnje za naselja Gornji i Donji Desinec u Jastrebarskom
- Geodetski radovi za potrebe uređivanja i sanacija deponija u Šibeniku, Sisku i Karlovcu
- Radovi na proširenju kotlovskog postrojenja u TE-TO Zagreb

Za naručitelja Zagorje Tehnobeton d.d.
- Geodetski radovi u sklopu izgradnje trgovačkog centra “SuperNova” u Komunalnoj zoni u Sisku
- Geodetski radovi u sklopu izgradnje prodajno-skladišnog centra “Velpro” u Zagrebu – Jankomir
- Geodetski radovi u sklopu izgradnje pogona za izomerizaciju u INA – Industrija nafte Sisak

Za naručitelj radova Globalna hrana d.o.o.
- Geodetski projekt i ostali geodetski radovi za potrebe izgradnje McDonald's Karlovac i McDonald's Kruge

Za naručitelja GUT d.o.o.
- Elaborati vodova i iskolčenje trasa vodova za kanalizacijske i vodoopskrbne cjevovode na području grada Zagreba – ulica Dupci i Stari Dvor, Desprimska ulica, Ulica Sv. Izidora, ulica Kašinci, Strmečka cesta

Za naručitelj Campus Internationalis d.o.o.
- Posebna geodetska podloga i parcelacijski elaborat prema lokacijskoj dozvoli za Američku školu

Za naručitelja ALING d.o.o.)
- Iskolčenje trase voda i elaborat vodova za protupožarni sustav u rafineriji nafte Sisak

Za naručiteljaJ.u.A. Frischeis
- Geodetski projekt i ostali geodetski radovi za podružnicu J.u.A. Frischeis u Velikoj Gorici

Za naručitelja radova INSTRUMENTARIA d.d.
- Geodetski projekt i ostali geodetski radovi za izgradnju proizvodno-poslovnih zgrada

Za naručitelja Institut IGH d.d.
- Geodetski nadzor na obnovi državne ceste D-6 dionica Topusko – Glina
- Geodetski nadzor na projektu Modernizacija i proširenje čeličane u CMC Sisak d.o.o. (podizvođači Instituta IGH d.d.)

Za naručitelja radova VDM Nekretnine d.o.o.
- Geodetski projekt i ostali geodetski radovi za stambeno-poslovnu zgradu u Zagrebu - Nova cesta

Za naručitelja Bit promet d.o.o.
- Geodetski radovi za poslovni centar Bit prometa u Odri

Za naručitelja ALING d.o.o.
- Iskolčenje trase voda i elaborat vodova za protupožarni sustav u rafineriji nafte Sisak

Za naručitelja Prvo Plinarsko Društvo
- Geodetski projekt u Auguštanovcu

Za naručitelja Hidrokop Sisak
- Snimanje korita rijeke radi određivanja kinete plovnog puta

Za naručitelja Kamgrad d.o.o.
- Geodetski radovi na izgradnji nove obrtničke škole i dvorane u Sisku

Za naručitelja Lučka uprava Sisa
- Izrada elaborata za određivanje lučkog područja na rijeci Kupi

Zaručitelj radova Oberndorfer d.o.o.
- Geodetski radovi na izgradnji hale za proizvodnju gotovih i polugotovih betonskih elemenata

- Geodetski radovi vezani za katastar zemljišta i zemljišne knjige, izrada geodetskih podloga za potrebe projektiranja, iskolčenja građevina (naručitelji radova Grad Sisak, Grad Velika Gorica, Grad Zagreb, Grad Petrinja, Općina Topusko, Općina Kravarsko, VG Komunalac d.o.o., Agrokor, OIV d.o.o., Hrvatske vode, Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska osiguravajuća kuća d.d., Gavrilović d.o.o.)