Ostale geodetske usluge

Stručni nadzor u gradnji neophodan je kako bi se gradnja izvodila u skladu sa izdanim rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom.

Pružamo i sve ostale geodetske uluge koje vam mogu zatrebati:
- izrada geodetskih elaborata snimke izvedenog stanja nerazvrstanih i javnih cesta
- izrada geodetskih elaborata izvlaštenja
- izrada geodetskih situacijskih nacrta stvarnog stanja
- izrada elaborata etažiranja
- identifikacija katastarskih čestica